Κυβερνητικές Εξετάσεις 2022 Πρόσληψης στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο- Θέματα - Απαντήσεις - Θεωρία


Περιγραφή

Το #1 βοήθημα στην Κύπρο για τις εξετάσεις για τις θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Διπλασιάστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, από την άνεση του καναπέ σας, ό,τι ώρα θέλετε, από το κινητό, tablet, λαπτοπ! 

Εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης (Εξέταση Αφαιρετικής Ικανότητας + Εξέταση Διαγραμματικής Ικανότητας+ Εξέταση Λεκτικής Ικανότητας) με βάση τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψήφιων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής

Πλήρεις απαντήσεις, εκτενείς επεξηγήσεις, απεριόριστες χρήσεις, αναλυτική βαθμολογία για κάθε φορά προσπάθειας επίλυσης των ασκήσεων με 180+ ερωτήσεις, λύσεις και επεξηγήσεις. Αφού ολοκληρώνετε ένα τεστ, μπορείτε να βλέπετε αναλυτικά τις πλήρεις απαντήσεις, με όλη την θεωρία, για κάθε άσκηση, την βαθμολογία σας, την ώρα ολοκλήρωσης του κάθε τεστ, την σωστή απάντηση αλλά και την απάντηση που έχετε δώσει, για κάθε φορά που επιχειρείτε την εξέταση. Οι απαντήσεις δίνονται και σε μαθηματική μορφή (αριθμητικό τεστ), και σε λεκτική επεξηγηματική μορφή (αφαιρετικό τεστ), και σε διαγραμματική μορφή (τεστ λεκτικής ικανότητας) για εύκολη κατανόηση.

Αντίστροφο αυτόματο χρονόμετρο για να νιώθει ο εξεταζόμενος την πραγματική πίεση και αίσθηση του χρόνου. Αληθινά παραδείγματα από προηγούμενες πραγματικές κυβερνητικές εξετάσεις, εγγυημένα αποτελέσματα, παρόμοιες ασκήσεις, προσιτή τιμή. Εκατοντάδες επιτυχημένοι πελάτες έχουν όχι μόνο επιτύχει σε κυβερνητικές εξετάσεις αλλά έχουν πάρει και καταπληκτική βαθμολογία, αλλάζοντας έτσι την ζωή τους αλλά και την επαγγελματική τους καριέρα για πάντα, αφού έχουν γίνει κυβερνητικοί στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Συστήνεται επίσης για όλες τις Υπηρεσίες Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Ημικρατικούς) όπως π.χ.:

 1. Εξετάσεις Διορισμού/ Προαγωγής Σε Κυβερνητικούς Οργανισμούς
 2. Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
 3. Ελεγκτική Υπηρεσία (Θέσεις Ελεγκτή)
 4. ΑΗΚ Εξετάσεις Γραφέα Α2-5-7 στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (πλήρης συμβατότητα)
 5. Εξετάσεις Διορισμού/ Προαγωγής Σε Ημικρατικούς Οργανισμούς και Υπηρεσιών του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 6. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 7. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 
 8. Βουλή των Αντιπροσώπων (Όλες οι Υπηρεσίες)
 9. Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
 10. Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός
 11. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 12. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
 13. Μόνιμες θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού - Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 14. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
 15. Γενικό Λογιστήριο (Εξέταση 30 Απριλίου 2022)
 16. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
 17. Γραφείο Επιτρόπων
 18. Τμήμα Φορολογίας
 19. ΟΚΥΠΥ (Μέρος εξέτασης δεξιοτήτων λογικού, αριθμητικού, αφαιρετικού συλλογισμού)
 20. Τελωνεία
 21. Υφυπουργείο Ναυτιλίας
 22. Γραφείο Τύπου Και Πληροφοριών
 23. Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 
 24. Εξετάσεις Διορισμού & Προαγωγής Σε Δήμους
 25. Υφυπουργείο Τουρισμού
 26. Υφυπουργείο Ναυτιλίας
 27. Αρχή Λιμένων Κύπρου
 28. Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης
 29. Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Περιεχόμενο
Κανόνες ολοκλήρωσης
 • Πρέπει να ολοκληρώσετε τις ενότητες "Θέματα/Λύσεις/Επεξηγήσεις Αφαιρετικού Συλλογισμού, Θέματα/Λύσεις/Επεξηγήσεις Λογικού Συλλογισμού, Θέματα/Λύσεις/Επεξηγήσεις Διαγραμματικού Συλλογισμού, Θέματα/Λύσεις/Επεξηγήσεις Λεκτικού Συλλογισμού, Θέματα/Λύσεις/Επεξηγήσεις Αριθμητικού Συλλογισμού"
 • Οδηγεί σε ένα πιστοποιητικό με διάρκεια: 2 μήνες, 30 ημέρες