Κυβερνητικές Εξετάσεις Πρόσληψης για όλες τις θέσεις στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα


Περιγραφή

Γίνε ο δάσκαλος του εαυτού σου: Το #1 βοήθημα στην Κύπρο για όλες τις εξετάσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που έχουν συλλογισμούς και τεστ ικανοτήτων. Διπλασιάστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, από το σπίτι σας, όποτε εσείς θέλετε, όσες φορές θέλετε. 


Εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης (Εξέταση Αφαιρετικής Ικανότητας + Εξέταση Διαγραμματικής Ικανότητας+ Εξέταση Λεκτικής Ικανότητας) με βάση τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψήφιων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

Διαρκεί 6 μήνες με απεριόριστες επαναλήψεις, πλήρη, αναλυτική θεωρία και απαντήσεις για ΌΛΕΣ τις ερωτήσεις σε ΌΛΕΣ τις ενότητες.


Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμή κλίκ εδώ


Πλήρεις απαντήσεις, εκτενείς επεξηγήσεις, απεριόριστες χρήσεις, αναλυτική βαθμολογία για κάθε φορά προσπάθειας επίλυσης των ασκήσεων με 1000+ ερωτήσεις, λύσεις και επεξηγήσεις. Αφού ολοκληρώνετε ένα τεστ, μπορείτε να βλέπετε αναλυτικά τις πλήρεις απαντήσεις, με όλη την θεωρία, για κάθε άσκηση, την βαθμολογία σας, την ώρα ολοκλήρωσης του κάθε τεστ, την σωστή απάντηση αλλά και την απάντηση που έχετε δώσει, για κάθε φορά που επιχειρείτε την εξέταση. Οι απαντήσεις δίνονται και σε μαθηματική μορφή (αριθμητικό τεστ), και σε λεκτική επεξηγηματική μορφή (αφαιρετικό τεστ), και σε διαγραμματική μορφή (τεστ λεκτικής ικανότητας) για εύκολη κατανόηση. Οι ερωτήσεις αλλάζουν σειρά και απαντήσεις ανακατεύονται με κάθε δοκιμασία.


Αντίστροφο αυτόματο χρονόμετρο για να νιώθει ο εξεταζόμενος την πραγματική πίεση και αίσθηση του χρόνου. Αληθινά παραδείγματα από προηγούμενες πραγματικές κυβερνητικές εξετάσεις, εγγυημένα αποτελέσματα, παρόμοιες ασκήσεις, προσιτή τιμή. Εκατοντάδες επιτυχημένοι πελάτες έχουν όχι μόνο επιτύχει σε κυβερνητικές εξετάσεις αλλά έχουν πάρει και καταπληκτική βαθμολογία, αλλάζοντας έτσι την ζωή τους αλλά και την επαγγελματική τους καριέρα για πάντα, αφού έχουν γίνει κυβερνητικοί στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.


Συστήνεται επίσης για όλες τις Υπηρεσίες Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Ημικρατικούς) όπως π.χ.: 1. Εξετάσεις Διορισμού/ Προαγωγής Σε Κυβερνητικούς Οργανισμούς

 2. ΑΔΕΕΛΕΠ

 3. Αρχιφοροθέτη - Τμήμα Φορολογίας (2024)

 4. Ελεγκτική Υπηρεσία (Θέσεις Ελεγκτή)

 5. ΚΟΑΠ

 6. ΑΗΚ Εξετάσεις - Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 

 7. Εξετάσεις Διορισμού/ Προαγωγής Σε Ημικρατικούς Οργανισμούς και Υπηρεσιών του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

 8. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 9. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

 10. Λειτουργός Δασονομίας (Α8-10-11)

 11. Βουλή των Αντιπροσώπων (Όλες οι Υπηρεσίες)

 12. Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

 13. Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός

 14. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 15. Μόνιμες θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού - Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

 16. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

 17. Γενικό Λογιστήριο 

 18. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

 19. Γραφείο Επιτρόπων

 20. Τμήμα Φορολογίας

 21. ΟΚΥΠΥ (Μέρος εξέτασης δεξιοτήτων λογικού, αριθμητικού, αφαιρετικού συλλογισμού)

 22. Τελωνεία

 23. Γραφείο Τύπου Και Πληροφοριών

 24. Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 

 25. Εξετάσεις Διορισμού & Προαγωγής Σε Δήμους

 26. Υφυπουργείο Τουρισμού

 27. Υφυπουργείο Ναυτιλίας

 28. Αρχή Λιμένων Κύπρου

Περιεχόμενο
 • Εισαγωγη
 • Όροι Χρήσης
 • ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 • Αφαιρετικός Συλλογισμός 1
 • Αφαιρετικός Συλλογισμός 2
 • Αφαιρετικός Συλλογισμός 3
 • Αφαιρετικός Συλλογισμός 4
 • Αφαιρετικός Συλλογισμός 5
 • ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 • Λεκτικός Συλλογισμός 1
 • Λεκτικός Συλλογισμός 2
 • Λεκτικός Συλλογισμός 3
 • Λεκτικός Συλλογισμός 4
 • Λεκτικός Συλλογισμός 5
 • Λεκτικός Συλλογισμός 6
 • Λεκτικός Συλλογισμός 7
 • Λεκτικός Συλλογισμός 8
 • Λεκτικός Συλλογισμός 9
 • ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ)
 • Λεκτικός Συλλογισμός 10 για Προχωρημένους
 • Λεκτικός Συλλογισμός 11 για Προχωρημένους
 • Λεκτικός Συλλογισμός 12 για Προχωρημένους
 • Λεκτικός Συλλογισμός 13 για Προχωρημένους
 • Λεκτικός Συλλογισμός 14 για Προχωρημένους
 • Λεκτικός Συλλογισμός 15 για Προχωρημένους
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 • Αριθμητικός Συλλογισμός 1
 • Αριθμητικός Συλλογισμός 2
 • Αριθμητικός Συλλογισμός 3
 • Αριθμητικός Συλλογισμός 4
 • Αριθμητικός Συλλογισμός 5 - Υπολογιστική Μηχανή
 • ΔΩΡΕΑΝ
 • Γενικές Γνώσεις για Κυβερνητικές Εξετάσεις
 • Ελληνικά για Κυβερνητικές Εξετάσεις
 • Αγγλικά για Κυβερνητικες Εξετασεις
 • Πελατες
 • Αξιολόγηση - Σχόλια - Εισηγήσεις
Κανόνες ολοκλήρωσης
 • Πρέπει να ολοκληρώσετε τις ενότητες "Αφαιρετικός Συλλογισμός 1, Αφαιρετικός Συλλογισμός 2, Αφαιρετικός Συλλογισμός 3, Αφαιρετικός Συλλογισμός 4, Αφαιρετικός Συλλογισμός 5, Λεκτικός Συλλογισμός 2, Λεκτικός Συλλογισμός 3, Λεκτικός Συλλογισμός 4, Λεκτικός Συλλογισμός 5, Λεκτικός Συλλογισμός 6, Λεκτικός Συλλογισμός 7, Λεκτικός Συλλογισμός 8, Λεκτικός Συλλογισμός 9, Λεκτικός Συλλογισμός 10 για Προχωρημένους, Λεκτικός Συλλογισμός 11 για Προχωρημένους, Λεκτικός Συλλογισμός 12 για Προχωρημένους, Λεκτικός Συλλογισμός 13 για Προχωρημένους, Λεκτικός Συλλογισμός 14 για Προχωρημένους, Λεκτικός Συλλογισμός 15 για Προχωρημένους, Αριθμητικός Συλλογισμός 1, Αριθμητικός Συλλογισμός 2, Αριθμητικός Συλλογισμός 3, Αριθμητικός Συλλογισμός 4, Αξιολόγηση - Σχόλια - Εισηγήσεις"
 • Οδηγεί σε ένα πιστοποιητικό με διάρκεια: 6 μήνες