Αποτελέσματα Κυβερνητικών Εξετάσεων Α2-5-7

Κλικ στον σύνδεσμο πιο κάτω

Αποτελέσματα Κυβερνητικών Εξετάσεων Α2


Επιτυχία στη Γραπτή Εξέταση παρέχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού για αρκετές κατηγορίες θέσεων που ενδεχομένως να προκηρυχθούν κατά το 2023 (κλικ εδώ για τις θέσεις Α2-5-7 που ενδέχεται να προκηρυχθούν κατά το 2023).

Αποτελέσματα Κυβερνητικών Εξετάσεων Α8


Επιτυχία στη Γραπτή Εξέταση παρέχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού για αρκετές κατηγορίες θέσεων που ενδεχομένως να προκηρυχθούν κατά το 2023 για κλίμακα θέσης που δεν ξεπερνά την Α8