Αποτελέσματα Κυβερνητικών Εξετάσεων Α2-5-7 και Α8-10-11

Κλικ στον σύνδεσμο πιο κάτω

Αποτελέσματα Κυβερνητικών Εξετάσεων Α2


Επιτυχία στη Γραπτή Εξέταση παρέχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού για αρκετές κατηγορίες θέσεων που ενδεχομένως να προκηρυχθούν κατά το 2024

Αποτελέσματα Κυβερνητικών Εξετάσεων Α8


Επιτυχία στη Γραπτή Εξέταση παρέχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού για αρκετές κατηγορίες θέσεων που ενδεχομένως να προκηρυχθούν κατά το 2024 για κλίμακα θέσης που δεν ξεπερνά την Α8