Αιτήσεις για Κυβερνητικές Εξετάσεις

Πότε είναι οι κυβερνητικές εξετάσεις;

Ημερομηνίες Εξετάσεων


H διεξαγωγή των ετήσιων γραπτών εξετάσεων για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 28/09/2024 (θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 - απολυτήριο λυκείου) και 2/11/2024 (θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8- πτυχίο).

Θέσεις για το 2025 (Κλίμακας Α2-5-7 και Α8-10-11)


Κατάλογος των θέσεων στη δημόσια υπηρεσία που θα πληρωθούν, ως κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το υπουργείο Οικονομικών, προς έγκριση από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών

Ημερομηνίες Αιτήσεων


Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις, από τις 14/05/2024, η ώρα 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 31/05/2024, η ώρα 12:00 το μεσημέρι.