Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το Κυπριακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


Ομάδα Cyprus Institute of Professional Education

1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : cipe@cipe.com.cy

2. Άμεση συνομιλία (κάτω δεξιά)

3. Τηλέφωνο:  (+357) 22 260 784


Ομάδα Cyprus Institute of Professional Education

1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : cipe@cipe.com.cy

2. Άμεση συνομιλία (κάτω δεξιά)

3. Τηλέφωνο:  (+357) 22 260 784